Mona – klasskassa

Vi hade räknat ut precis hur mycket pengar de behövde samla in så barnen hade en tydlig målbild!

Kan du berätta lite kortfattat om er kassa? Fanns det någon deadline?
En klasskassa med syfte att göra något kul hela klassen då de slutade 6:an. Därmed en tydlig deadline i slutet av maj det år de gick i 6:an. Vi hade även räknat ut precis hur mycket pengar de behövde samla in så de hade en tydlig målbild!

Vilken roll hade du?
Jag var kassaansvarig och hade hand om insamlade pengar och sammanställde hur mycket vi samlat in och försökte löpande uppdatera läraren och klassen på status.

Kan du ge något exempel på aktivitet för att samla in pengar?
Det mesta funkade bra och barnen var otroligt engagerade i sitt jobb med insamlingen. Några fler engagerade föräldrar hade varit bra, t ex då vi 2 ggr ordnade loppis vilket kräver rätt mycket arbete. Det jag saknade mest var ett enkelt sätt att hålla klassen uppdaterad på status för kassan dvs hur långt det var kvar till målet.

Vad kan vara jobbigt med att driva en kassa enligt dig?
I detta fall var det ju under en begränsad tid (lite drygt ett år) och det mesta funkade bra. Men min rekommendation är nog att man är 2 st kassa-ansvariga, dels för ansvarsfrågan men också för att vara mer tillgängliga. Och bestäm tydligt med eleverna och andra föräldrar vad ansvaret innebär, en del kan uppfatta det som att jag skulle sköta och driva alla aktiviteter (men det gjorde barnen så bra själva även om jag och andra föräldrar förstås ibland hjälpte till med praktiska saker).

Hur tror du barnen/ungdomarna upplevde det?
Jag vet att de mest tyckte det var kul och de var jätteduktiga. De tog mycket eget ansvar och t ex pratade själva med centrum-ledningen om att ordna loppis låna bord mm, kollade med Ica-ägaren att det var ok att stå där och sälja hembakat osv.
Det som kunde vara lite jobbigt var att barnen upplevde att de var några stycken (halva klassen) som jobbade mycket och la mycket tid medan andra mer ”hängde på” eller inte bidrog allt. Men å andra sidan så är det väl så i de flesta grupper, några gör mer och andra mindre.

Hade ni något mål med kassan? Nådde ni målet?
Vi hade räknat ut precis hur mycket pengar de behövde samla in då de hade bestämt att de skulle köpa gruppaket på Gröna lund till klassen och läraren samt entréavgift för 3 medföljande föräldrar. Ja vi nådde målet, på kronan men ändå ☺

Hur administrerade ni kassan, verktyg/ tjänst?
Jag satte upp ett separat konto via min internet-bank (tror inte man ska blanda denna typ av kassa med egna pengar!). På så sätt kunde jag lätt se där insamlat per aktivitet vi gjort och vad totalsumman var. Jag förde också kassabok i en enkel Excel-mall. Jag hade önskat att det hade funnits ett sätt för barnen att löpande se hur det gick och hur mycket som var kvar till målet. T ex Koll på kassan på den här sidan, det hade varit toppen!

Kan du nämna några lärdomar som du tagit med dig?
Engagera barnen! Det är inte vi föräldrar som ska dra allt och se till att pengarna kommer in, och barnen är superduktiga om de får det förtroendet! Jag var tydlig med barnen att det var deras jobb och att jag ”höll i pengarna” åt dem.

Till sist, om du får ge ett tips till den som ska starta upp en kassa av något slag, vad skulle det vara?
Många saker:
– Var inte ensam ansvarig! Nu gick allt bra och det var en relativt enkel insamling och inte så mycket pengar. Men hanterar man större summor och mer löpande som t ex i en lagkassa är det viktigt att vara tydliga med ansvar och bra om man är två.
– Redovisa allt tydligt och spårbart, blanda inte pengarna med privata pengar!
– Gör research kring tänkbara aktiviteter utifrån vad ert mål är med kassan och vad som passar er (antal, ålder, bostadsområdets typ etc). Ska ni sälja produkter? Eller är det enklare för er att erbjuda enklare hemtjänster eller gå med pant? Pst: Titta gärna i Idébanken här på sidan

Läs fler intervjuer för tips och råd