Gabriella – klasskassa och lagkassa

Dela upp ansvaret och gör det med hela handen liksom, det blir annars att man får göra allting själv.

Kan du berätta lite kortfattat om er kassa? Fanns det någon deadline?
Jag har två barn, så både klasskassa och sen hockeykassa och fotbollskassa där man har samlat in tillfälligt eller under en längre period. Så lite både och.

Vilken roll hade du?
Klassförälder och lagförälder, inget ansvar över kassan i sig. Har varit med och planerat inför aktiviteter och varit delaktig under aktiviteter.

Kan du ge något exempel på aktivitet för att samla in pengar?
Det allra vanligaste har ju varit att man säljer fika vid olika tillfällen. Men annat kan absolut vara loppis. Att vi sålt sportutrustning när det varit sportrelaterat. Även i skolan var det så att barnen samlade ihop loppisgrejor och sålde på till exempel skoldagar.

Vad kan vara jobbigt med att driva en kassa enligt dig?
En nackdel kan vara när pengar ska in från olika deltagare eller familjer. Man vill ju inte att det ska gå via barnen, att de får höra ”dina föräldrar har inte betalat” eller liknande. De ska bara tycka att det är roligt, att de samlar in pengar till ett mål eller en resa. Man vill ha så mycket kontakt som möjligt med föräldrarna. Så det tycker jag är en nackdel när jag inte får kontakt med föräldrarna, har fel nummer eller sådana saker.

Ibland kan någon ha lagt ut pengar, så det kan vara lite pyssel med utläggen. Att få kvitton, och sen ska själva summan redovisas och skickas till kassören eller huvudansvarig.

Oftast får man hantera pengarna med hjälp av sina egna konton, och då blir det så att man måste hålla på och flytta pengar från sina konton så att Swish-kontot är tomt när man sätter igång.

Hur tror du barnen/ungdomarna upplevde det?
Det brukar vara lite ”ah nej ska du följa med?”. Men sen när man följer med är det alltid superlyckat och det är väldigt tacksamma. Och det är lite synd om de barnen som inte har engagerande föräldrar, men dem tar ju vi med såklart. ”Kom, vi sitter tillsammans” eller vad det nu är.

Men min erfarenhet är att barnen behöver det än mer idag egentligen än tidigare. Att man som förälder är närvarande och gör saker ihop, för det blir ett sätt att hänga ju. Sen är det inte alltid muntert, en del gnäll och tjat om tulpaner till exempel. De har vetat vad syftet har varit men det hade varit bra om de själva kunde bli motiverade. Till exempel via en app. För jag vet att när de var små och vi hade samling i klassen så hade klassen en pelare i klassrummet. Så när de pantade på helgerna så skrev de det på pelaren så de se hur mycket pengar de hade fått in. Det blir väldigt visuellt. Som förälder är det inte alltid så lätt att motivera för allt man säger är ”bla bla” i deras öron. Men om det ser lite kul ut i en app så blir det kanske lite lättare mellan förälder och barn också.

Hade ni något mål med kassan? Nådde ni målet?
Min erfarenhet av just klasskassa har varit att det är ganska tydligt, det finns ett mål. Oftast är målet ganska långt fram i tiden. Att vi börjar spara i första klass för att i sjätte klass åka på en resa eller gå på en avslutningsmiddag. Så brukar det vara. Så det har varit tydligt och ingen har kunnat plocka pengar hur som helst.

Hur administrerade ni kassan, verktyg/ tjänst?
Jag använde mig av Excel, men det var mest för att planera olika aktiviteter, vem som gör vad och vilka som deltar. Men även för att se hur mycket pengar vi får in.

Kan du nämna några lärdomar som du tagit med dig?
Att ha tydliga ansvarsroller, och Excel har varit som en gudagåva, för att veta exakt vad som kommit in och vad som går ut. Och sen också att man ska ha kvitto. Så lärdomarna är egentligen tydligheten, och att man kan lita på att det är nedskrivet.

Till sist, om du får ge ett tips till den som ska starta upp en kassa av något slag, vad skulle det vara?
Dela upp ansvaret och gör det med hela handen liksom, det blir annars att man får göra allting själv. Så det är mitt tips.

Läs fler intervjuer för tips och råd