Idébanken

Sälj hembakt

  • Planera och fördela det ni ska baka i er grupp och bestäm dag för försäljning
  • Förpacka det ni vill sälja t ex i påsar som ni försluter
  • Håll koll på lokala aktiviteter där ni kan erbjuda er att sälja hembakt t ex ett föräldramöte på skolan
  • Prata med ortens centrum/livsmedelsaffär om att stå och sälja där
  • Var tydliga med vad ni samlar in pengar till
  • Förbered växelkassa och/eller lappar för Swish-betalning

Relaterade dokument